תשלום ואספקה

a
תנאי התשלום ואספקה

אופן אספקה

איסוף עצמי

אספקה על חשבון המזמין

אופן התשלום

בכל אופן שנוח לכם

:אחריות

על פריטים רבים, אחריות למשך שנה אחת